Obróbka matryc

Potęga maszyn, precyzja i jakość

Obrabiarki są to urządzenia słurzące do obrabiania metalu lub innego materiału dającego się obrabiać metodą skrawania. Pierwszymi obrabiarkami z całą pewnością były tokarki czyli urządzenia wprawiające w ruch obrotowy przedmiot obrabiany. Nawet tworząc garnki garncarze pracowali na tokarkach. Z początku napędzane były siłą ludzkich mięśni, później zaczęto wykorzystywać siłę prądu rzeki, wiatru i innych dostępnych w naturze. W erze przemysłu tokarki były niezastąpione, dzięki nim trzpienie frezarskie John Wilkinson opracował maszynę do precyzyjnego drążenia cylindrów, co przyczyniło się do rozwinięcia konstrukcji maszyny parowej, która z kolei posłużyła do napędzania tokarek. Dziś obrabiarki stosowane w przemyśle to głównie maszyny sterowane numerycznie NC lub komputerowo CNC. W przypadku maszyn sterowanych numerycznie tokarce wydawane są polecenia które ma wykonać. W przypadku maszyn CNC zintegrowany z maszyną mikrokomputer odpowiedzialny jest za wszystkie funkcje sterownicze i regulacyjne maszyny. Obrabiarki łączone w całe linie widia essen produkcyjne wykonujące swoją pracę i posyłające materiał dalej aż zostanie mu nadana odpowiednia forma. Ostatnimi czasy ciekawym rozwiązaniem są obrabiarki wielooperacyjne. Potrafią automatycznie zmieniać narzędzia umieszczone wcześniej w magazynku, mogą wykonywać wiele operacji po sobie jak choćby wiercenie, toczenie, frezowanie.