Maszyny dla motoryzacji

Potęga maszyn, precyzja i jakość

Sterowanie obrabiarką NC lub CNC dzieli się na etap projektowania, programowania, testowania oraz samej obsługi obrabiarki. Na etapie projektowania w programie graficznym tworzony jest model 3d części którą toczenie ISCAR chcemy stworzyć, następnie programista dobiera odpowiednie parametry, narzędzia, pozycje noża, prędkość toczenia itp. Testowanie programy to bardzo ważna rzecz, gdyż jest bardzo dużo zmiennych, mogą one zmieniać się w trakcie pracy obrabiarki co zaowocowałoby np pęknięciem noża, wypadnięciem obrabianego materiału z uchwytu czy kolizją organu roboczego. Po wdrożeniu gotowego programu operator maszyny ma za zadanie dostarczać do niej surowca, sprawdzać i korygować błędy, mierzyć narzędzia, wymieniać magazynki z nimi. Niektóre obrabiarki wyposarzone w szereg czujników są w stanie samodzielnie kontrolować stan narzędzi, wymieniać je kiedy się zużyją. Najważniejszym elementem obrabiarki jest układ sterowania. do niego sa podłączone serwonapędy oraz szereg elektroniki zarządzany toczenie twardych materiałów centralnie z poziomu systemu operacyjnego w komputerze. Przyjazny i jednolity język sterowania zamieniający wpisane przez człowieka polecenia na kod zrozumiały dla maszyny to również bardzo ważna cecha która niejednokrotnie ma również wpływ na cenę obrabiarki.